Revize

Revize

Provádíme revize do 1000 V:

Typ A

 • Elektroinstalací, strojů v průmyslu, výrobních hal, továren, opraven
 • Strojů, nářadí a spotřebičů, prodlužovacích přívodů
 • Nových, stávajících nebo reknstruovaných elektroinstalací domů, bytů, elektropřípojek
 • Vybudování nového přípojného místa a rekonstrukce elektrických přípojek dle stanov distribuce
 • Hromosvodů (LPS) a čerpacích stanic včetně prostředí nebezpečí výbuchu [EX]

Typ B

 • Revize ve výbušném prostředí [EX]
 • Čerpacích stanic

______________________________________________________________________________________________________________________________

Co má revizní zpráva obsahovat:

 • Určení druhu revize (výchozí, pravidelná)
 • Vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení
 • Soupis použitých přístrojů
 • Soupis provedených úkonů (prohlídky, měření a zkoušky)
 • Soupis zjištěných závad
 • Datum zahájení a ukončení revize, vypracování a předání revizní zprávy
 • Jméno a podpis revizního technika s jeho evidenčním číslem
 • Naměřené hodnoty, pokud nejsou obsaženy v dokladech použitých pro sestavení revizní zprávy

______________________________________________________________________________________________________________________________

Objednejte si revizi:

Revizní technik:

Jaroslav Novák

Telefon: 604 964 583

E-mail: novakelektro@seznam.cz